پرینتر خطی تالی

پرینتر خطی تالیسان  TallySun 6805

پرینتر خطی تالیسان TallySun 6805

ورود به سایت پرینترونیکس

سرعت چاپ 500 خط در دقیقه در محیط ویندوز

قابلیت فارسی سازی با انواع کدپیج های استاندارد و شخصی سازی شده

پرینتر خطی تالی 6805  - نسل جدید پرینترهای خطی قدیمی تالی 6218 ، 6215 و 6180به اشتراک بگذارید: